Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Alper İşoğlu

İletişim: alper.isoglu@agu.edu.tr