Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. İsmail Alper İşoğlu

İletişim: alper.isoglu@agu.edu.tr