2018-02-06 10:09:00

Öğretim Üyemiz Y.Doç.Dr. Mona El-Khatib'in "Investigating The Effect of Histone Deacetylase Inhibitors on PTEN/PI3K/AKT/mTOR Pathway and the Carcinogenesis of Cholangiocarcinoma at a Molecular Level" başiıklı projesi TÜBİTAK3501 kapsamında desteklenmiştir.