Akademik İşler

2547 S.K. 13/b Görevlendirmeleri Detay Süreci
2547 S.K. 31. Maddeye Göre Görevlendirmeleri Detay Süreci

2547 S.K. 39. Maddeye Göre Görevlendirmeleri (15 günden az) Detay Süreci

2547 S.K. 39. Maddeye Göre Görevlendirmeleri (15 günden çok) Detay Süreci

2547 S.K. 40/d Maddeye Göre Görevlendirmeleri Detay Süreci

Ana Bilim Dalı Başkanı Seçimi

Araştırma Görevlisi Atanması İş Akış Süreci

Bölüm Başkanı Seçimi ve Atanması

Ders Görevlendirmelerinin Yapılması İş Akış

Ders Muafiyeti ve İntibak

Ders Planlarının Hazırlanması İş Akış Süreci
Ders Seçimi Danışmanlık Detay Süreci
Ders Telafisi İş Akış Süreci

Doktor Öğretim Üyesi Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci

Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Temsilci Secimi
Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi

Görevlendirme ve Yolluk İş Akış Süreci

Haftalık Ders Programının Hazırlanması

Öğretim Elemanı Ders Telafi
Öğretim Elemanı ve Memurun Disiplin Soruşturması

Sınav Programının Hazırlanması

Yeni Bölüm Açma İş Akış Şeması

 

 

İdari İşler

Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci İş Akışı

Emeklilik İşlemleri Süreci İş Akışı

Evrak İşlemleri (GİDEN)

Gelen Evrak İşlemleri (EBYS)

Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akış Süreci
Geçici Görevlendirme Yolluk

İstifa Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri Detay Süreci
İşten Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler
İşe Başlamada Yapılacak Gerekli İşlemler
İzin Alma (EBYS)

İzin İşlemleri EBYS

Kısmi Zamanlı Çalışma Başvurularının Değerlendirilmesi
Kısmı Zamanlı Öğrencilerin Puantajının Hazırlanması

Kurul Toplantıları İş Akış Şeması
Mal Bildirimi İş Akış Şeması

Muayene Kabul Detay Süreci

Öğrenci Disiplin Soruşturması

Personel İntibak İşlemleri Detay Süreci
Sekretarya Hizmetleri Detay Süreci

Teknik Şartname Hazırlama Süreci

Ücretsiz İzin İşlemleri Detay Süreci
Ücretsiz İzin ve Askerlik Dönüşü Atama İşlemleri Detay Süreci
Yıllık İzin, Mazeret veya Hastalık İzin İş Akış Süreci

 

 

Mali işler

Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci

Doğrudan Temin İş Akış Süreci

Ek Ders İş Akış Süreci

Giyecek Yardımı İş Akış Süreci

İhale ile Alım İş Akış Süreci

Jüri Ücreti Ödeme İş Akış Süreci

Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

Sürekli Görev Yolluğu Ödeme İş Akış Süreci

 

(Tedarikçi Memnuniyet Anket Formu)

 

 

 

Öğrenciler ile ilgili işler

Diploma Basım ve Teslim Detay Süreci

Kayıt dondurma işlemleri

Mazeretli Ders Kayıt İşlemleri Detay Süreci

Mazeret Sınavları
Mazeretli Ders Kaydı
Mezuniyet İşlemleri
Mezuniyet Tek Ders İşlemleri Detay Süreci

Öğrenci Disiplin Soruşturması

Öğrenci İlişik Kesme

Staja Başlama

Tek Ders Sınavı

 

 

Taşınır işlemleri

Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci

Taşınır İşlemleri

Taşınır Sayım ve Dönemsel İşlemler

Taşınır Talep Karşılama