Kurullar için tıklayınız.

Biyomühendislik Bölümü Komisyonları için tıklayınız.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Komisyonları için tıklayınız.

Kalite Komisyonu üyelerini öğrenmek için tıklayınız.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kalite İç Danışma Kurulu

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ADAN (2020 yılı AGÜ Eğitim Komisyon Üyesi)
Doç. Dr. Müşerref Duygu SAÇAR DEMİRCİ (YDBF Erasmus Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Altan ERCAN (2021 Yılı Bologna ve Akreditasyon Süreçleri Komisyon Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi İsmail AKÇOK (2021 Yılı Kalite Güvence Sistemi Komisyon Üyesi)
Lale Beril SUBAY (Biyomühendislik Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi) 
Tuğba Nur ATALAY (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi)