Öğretim Üyesi

Görevi ve Tarihi

Projenin Başlığı

Destekleyen Kuruluş

Prof. Dr. Yusuf BARAN

Yürütücü

2014-2015

Kronik miyeloid lösemi hastalarında JAK-STAT sinyal ileti yolağı genlerinin ekspresyon düzeyleri ve klinik seyire etkileri

Ankara Güven Hastanesi

Prof. Dr. Yusuf BARAN

Yürütücü

2015-2016

Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı; Sfigozin Kinaz Sinyal Yolağının Hedeflenmesi

Eczacıbaşı Holding

Prof. Dr. Yusuf BARAN

Araştırmacı

2015-2016

Quercetinin Kml Kök Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf BARAN

Araştırmacı

2015-2016

Apigeninin kronik miyeloid lösemi kök hücreleri üzerinde ki etkilerinin belirlenmesi: Mekanistik bir yaklaşım

Erciyes Üniversitesi