Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi dört bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler,

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

  2. Biyomühendislik Bölümü

  3. Nörobilim Bölümü

  4. Biyoenformatik Bölümü

Biyomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı 2015 yılı Mayıs ayında açılmış olup bu programa öğrenci başvurusu kabul etmektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı, ilk öğrencilerini  2016 yılında almıştır.

Biyomühendislik Doktora Programı 2018 yılı Temmuz ayında açılmış olup bu programa öğrenci başvurusu kabul etmektedir.

Biyomühendislik Lisans Programı,  ilk öğrencilerini 2018 yılında almıştır.

Lisans öğrencilerimiz, eğitimlerinin ilk yılından itibaren araştırma laboratuvarlarına girerek yürütülen araştırma projelerine dahil edilebilecek ve endüstride çalışma olanakları sağlanarak pratik deneyim kazanmaları sağlanacaktır. Üniversitemizin multidisipliner eğitim vizyonu kapsamında, Fakültemiz öğrencilerinin diğer bölümlerden de ders almaları ve endüstriden deneyimli girişimcilerin de fakültemizde ders vermesi sağlanarak öğrencilerimizin kapsamlı bir bakış açısı kazanması sağlanacaktır.